Contact & Privacy

Het laatste nieuws/ E-Zine van Inner-Qi lees je hier!

Shiatsu praktijk Inner-Qi
www.inner-qi.nl
Duinweg 57
1871 AD  Schoorl

Chantal van Scherpenzeel
Mobiel: 06-502 93 356
Email: chantal@inner-qi.nl

Blijf op de hoogte!
Volg me via Facebook voor de laatste nieuwtjes, tips of andere wetenswaardigheden, maak een connectie via Linkedin…of schrijf je hier in voor de nieuwsbrief/ E-Zine van Inner-Qi !

IBAN/ Rekeningnummer  NL 42 RABO 32 89 4167 39
T.n.v. C. A. van Scherpenzeel – van Baal
KvK nummer  58820302

Behandeling uitsluitend op afspraak
Geen verwijzing van huisarts nodig

Bij verhindering uiterlijk 24 uur van tevoren afmelden.

Uw Privacy (AVG)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.  Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, in de meeste gevallen ‘shiatsu’
• de kosten van het consult